startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave

Ringsted

Ringsted, Zone 68, Telefon Ringsted 550
VED ALARM FORLANG ZONE-REDNINGSKORPSET

Nørregade 90, Ringsted
Stationsleder Vagn Lohse HansenStationen kan tilkaldes dag og nat ved alle former for øjeblikkelige assistancebehov: Ambulance- og sygekørsel, autohjælp og bjærgning, dyreredning, brandredning, storm- og vandskade m.m.Katastrofevognen er udstyret med vand- og skumtank, lysanlæg, røg- og gasmasker m.m.Stationen råder over en betydelig entreprenørafdeling med bl.a. stor specialkranvogn med tilhørende blokvogn, og påtager sig alle former for specialopgaver, herunder opsætning af spær, flytning og/eller transport af maskiner, tekniske anlæg, tanke, kedler, sommerhuse, skibe og hvad nævnes kan. Referencer og tilbud uden forbindende kan gives ved henvendelse til stationslederen.

I 1961 udførte stationen 4.655 assistancer. Stationen drives af direktør Harald Neumann, Ringsted, i a Meta med Zone-Redningskorpset A/S.

Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.


Kald altid nærmeste ambulance

Giv tydelig og klar besked, benyt den nødvendige tid til afgivelse af meldingen, og afvent stationens gentagelse af denne


Zone-stationernes telefonnumre og adresser
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Sådan genopliver De en bevidstløs
Men billedet kan hurtigt skifte - BLIV MEDLEM AF ZONEN
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022