startsend emailPrint
Sådan genopliver De en bevidstløs
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Udlandsabonnement


Allerede i 1957 stiftede ZONEN og Kongelig Dansk Automobil Klub KDAK en SOS-tjeneste for nødstedte bilister, og året efter blev dette samarbejde udvidet til også at omfatte nødstedte bilister i udlandet.

Fundamentet for SOS-International var skabt, og i dag varetages ZONENs Udlandstjeneste af SOS-INTERNATIONAL A/S,

Vil De være helt sikker, når De kører i udlandet, skal De tegne et SOS-INTERNATIONAL abonnement.
Det dækker Dem selv, og det dækker Deres passagerer. De løber ingen risiko, den påtager SOS-INTERNATIONAL sig helt og holdent.

Enhver bilist, som rejser til udlandet, kan tegne dette abonnement, der omfatter

 1. Bjærgning og bugsering til nærmeste værksted ved motorstop eller motorskade.
 2. Fremskaffelse af reservedele, der er nødvendige for at bringe bilen i trafikmæssig forsvarlig stand.
 3. Hjemtransport eller hjemkørsel af bilen, hvis rejsen ikke kan fortsætte på grund af uheld, sygdom eller tyveri
 4. Hjemrejse for fører og passagerer med billigste transportmiddel i tilfælde af uheld eller pludselig sygdom
 5. Transport til hjemsted i tilfælde af uheld eller pludselig sygdom
 6. Transport til hjemsted i tilfælde af dødsfald
 7. SOS-checks på 4 x 50 dollars (ca. 1.400 kr.) kan anvendes som betalingsmiddel i nødsituationer. Det er endog muligt at benytte SOS-checks som lån, der tilbagebetales efter hjemkomsten.

Med et SOS-abonnement er et rejseuheld ikke mere nogen hindring for at gennemføre den afbrudte ferie. SOS-checks anvendelsesmuligheder:
 • Hjemrejse med billigste transportmiddel, når betingelse for hjemtransport foreligger.
 • Bjærgning og bugsering til værksted ved motorhavari. Betaling af nødvendige reparationer for at sætte bilen i forsvarlig stand efter uheld eller motorskade. Desuden ved evt. juridisk eller teknisk assistance i forbindelse med uheld eller reparationer.

Rejsesygeforsikring, der omfatter:

 1. Ambulancekørsel til nærmeste læge, hospital eller flyveplads.
 2. Hospitalsophold (max. 60 kr. pr. dag)
 3. Lægehonorar for nødvendig konsultation ved uheld eller pludselig sygdom.
 4. Tandlægebehandling ved akutte tilfælde (max. 60 kr. ialt).
 5. Lægeordineret medicin.
 6. Ekstraudgifter ved hotelophold ordineret af læge i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst. (max. 60 kr. pr. dag). Sygeforsikringen giver i tilfælde af ulykke eller sygdom indtil 1500 kr. for de under 1-6 nævnte punkter.Indsend kuponen i dag og De er sikret i morgen!

De kan indsende Kuponen til
ZONEN
Hellerupvej 49-51
Hellerup

DEN FØRSTE HJÆLP, De nu har brug for, yder ZONEN Dem aldeles gratis, når De har et abonnement. Lad vor repræsentant komme, når det passer Dem, og i alle enkeltheder klarlægge de fordele, et abonnement hos Zonen vil betyde for Dem selv og for De mennesker, De har et ansvar overfor.

Kontakt den relevante landsdels hovedkontor:

KØBENHAVN HELLERUP
Telefoner: Alarm Central 13 306
Kontor: Helrup 9601
Post-adresse: Hellerupvej 49-51

AARHUS
Telefon: * 288 77
Post-adresse: Strandvejen 12

NYKØBING F.
Telefoner: Alarm * 85 18 07
Kontor: 85 17 44
Post-adresse: Vestensborg Allé

ODENSE
Telefon * 12 42 22
Post-adresse: Dronningensgade 69


Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.


Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Brandslukningsmateriel
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
©www.zone-redningskorpset.dk, 2. december 2022