startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave

Randers

Randers, Zone 24, Telefon Randers 32
VED ALARM FORLANG ZONE-REDNINGSKORPSET

Vestergade 59, Randers
Direktør Frederik Sparre
Stationen kan tilkaldes dag og nat ved alle former for øjeblikkelige assistancebehov: Ambulance- og sygekørsel, autohjælp og bjærgning, dyreredning, brandredning, storm- og vandskade m.m.

Stationen varetager telefonbetjeningen af Lægevagten i Randers.

Stationen råder over en betydelig entreprenørafdeling med bl.a. stor specialkranvogn med tilhørende blokvogn, og påtager sig alle former for specialopgaver, herunder opsætning af spær, flytning og/eller transport af maskiner, tekniske anlæg, tanke, kedler, sommerhuse, skibe og hvad nævnes kan. Referencer og tilbud uden forbindende kan gives ved henvendelse til direktør Frederik Sparre.

Stationen udfører årligt ca. 11.000 assistancer årligt og drives af Zone-Redningskorpset A/S.

Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.


Kald altid nærmeste ambulance

Giv tydelig og klar besked, benyt den nødvendige tid til afgivelse af meldingen, og afvent stationens gentagelse af denne
Zone-stationernes telefonnumre og adresser
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Sådan genopliver De en bevidstløs
Men billedet kan hurtigt skifte - BLIV MEDLEM AF ZONEN
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022