startsend emailPrint
Sådan genopliver De en bevidstløs
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Forbindingskasse


Forbindskasse

Det kan ske en dag - og det sker næsten daglig - at Deres familiebbliver ramt af småuheld: lille Søren falder og slår sit knæ, Deres kone skærer sin finger, De slår hånden, hvis sømhovedet ikke er dér, hvor hammeren rammer - "pokkers osse" - De har ingen forbindingskasse: hvem hjælper?

...det gør ZONEN.

Er De medlem, er opfyldning gratis. Ønsker De at vide mere, bedes De venligst kontakte den pågældende landsdels hovedkontor. Adresser og telefonnumre fremgår nedenfor.
  Zonen er leveringsdygtig i enhver type forbindingskasse. Alle kasser leveres i abonnement med gratis opfyldning ved henvendelse på en af korpsets stationer eller ved indsendelse af rekvisition til Zonen.
  Zonens helt nye forbindingskasse i moderne plastic leveres som led i familieabonnementet. Vore medlemmer kan vælge mellem en rød og en hvid model.

  Årlig afgift kr. 6,00.
  Zonens forbindingskasse til mindre næringsdrivende.

  Årlig afgift kr. 8,00.

  Arbejdstilsynets lille forbindingskasse leveres til mindre fabrikker og produktionsvirksomheder, husmænd etc.

  Årlig afgift kr. 30,00.

  Leveres også i en mindre udgave til kr. 15,00 i årlig afgift.

  Arbejdstilsynets store forbindskasse, medicinskabet, leveres til større fabrikker og produktionsvirksomheder, større landbrug, godser etc.

  Årlig afgift kr. 50,00.

  Zonen har netop genoptaget levering af en særlig forbindingskasse til medlemmer med autoabonnement. Leveres også til til udlandsabonnement.

  Årlig afgift kr. 6,00.

  Zonens forbindingskasse til rutebiler og busser

  Årlig afgift kr. 40,00.


DEN FØRSTE HJÆLP, De nu har brug for, yder ZONEN Dem aldeles gratis, når De har et abonnement. Lad vor repræsentant komme, når det passer Dem, og i alle enkeltheder klarlægge de fordele, et abonnement hos Zonen vil betyde for Dem selv og for De mennesker, De har et ansvar overfor.

Kontakt den relevante landsdels hovedkontor:


KØBENHAVN HELLERUP
Telefoner: Alarm Central 13 306
Kontor: Helrup 9601
Post-adresse: Hellerupvej 49-51

AARHUS
Telefon: * 288 77
Post-adresse: Strandvejen 12

NYKØBING F.
Telefoner: Alarm * 85 18 07
Kontor: 85 17 44
Post-adresse: Vestensborg Allé

ODENSE
Telefon * 12 42 22
Post-adresse: Dronningensgade 69


De nøjagtige abonnementsbetingelser fremgår her:


Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Brandslukningsmateriel
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022