startsend emailPrint
Sådan genopliver De en bevidstløs
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

DyreredningDyreredning

Det kan ske en dag, mens Deres køer og heste går løse i indhegningen, at et af dyrene kommer for nær vandløbet og falder i. Dyret bakser og kæmper for at komme op, men forgæves. De står selv hjælpeløs og ser til; der kræves anden assistance: hvem hjælper?

...det gør ZONEN.

Er De medlem, er hjælpen gratis. Ønsker De at vide mere, bedes De venligst kontakte den pågældende landsdels hovedkontor. Adresser og telefonnumre fremgår nedenfor.
Kranvognen er - som navnet siger - udstyret med kran og et spil, der ved påsættelse af dyreredningsselen kan trække en forulykket hest op af f.eks. et vandløb.
Til redning af forulykkede dyr findes utallige redningsgrejer: fra dyreredningsseler og koderemme til små og store taljer og dyreambulancer til transport af forulykkede dyr.
Redningsmanden er rask og beslutsom, men glemmer aldrig at tage med nænsom hånd på dyr, der skal transporteres.DEN FØRSTE HJÆLP, De nu har brug for, yder ZONEN Dem aldeles gratis, når De har et abonnement. Lad vor repræsentant komme, når det passer Dem, og i alle enkeltheder klarlægge de fordele, et abonnement hos Zonen vil betyde for Dem selv og for De mennesker, De har et ansvar overfor.
Kontakt den relevante landsdels hovedkontor:

KØBENHAVN HELLERUP
Telefoner: Alarm Central 13 306
Kontor: Helrup 9601
Post-adresse: Hellerupvej 49-51

AARHUS
Telefon: * 288 77
Post-adresse: Strandvejen 12
NYKØBING F.
Telefoner: Alarm * 85 18 07
Kontor: 85 17 44
Post-adresse: Vestensborg Allé

ODENSE
Telefon * 12 42 22
Post-adresse: Dronningensgade 69
Dyreredning er indbefattet
1) Under abonnement for landbrugsejendomme fra kr. 15,00 årligt.
De nøjagtige abonnementsbetingelser fremgår her:


Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Brandslukningsmateriel
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022