startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Sådan genopliver De en bevidstløs

Glostrup

Glostrup, Zone 62, Telefon Central 9430
VED ALARM FORLANG ZONE-REDNINGSKORPSET

Egevej 6, Glostrup
Stationsleder Kjeld Lyngby Sørensen


Stationen kan tilkaldes dag og nat ved alle former for øjeblikkelige assistancebehov: Ambulance- og sygekørsel, autohjælp og bjærgning, dyreredning, brandredning, storm- og vandskade m.m.Stationen har aftale med Glostrup, Brøndbyerne og Herstederne om udførelse af ambulance- og sygekørsel, og udfører hvert år en betydelig kørsel, til brug for hvilken stationen råder over syv ambulancer.


Stationsleder Kjeld Lyngby Sørensen er tillige leder af Zonens Entreprenørafdeling i København. Afdelingen påtager sig enhver form for specialopgaver, herunder opsætning af spær, flytning og/eller transport af maskiner, tekniske anlæg, tanke, kedler, sommerhuse, skibe og hvad nævnes kan. Referencer og tilbud uden forbindende kan gives ved henvendelse til stationslederen.

I 1961 udførte stationen 15.968 assistancer. Stationen drives af Zone-Redningskorpset A/S.

Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.

Kald altid nærmeste ambulance

Giv tydelig og klar besked, benyt den nødvendige tid til afgivelse af meldingen, og afvent stationens gentagelse af denneZone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
©www.zone-redningskorpset.dk, 26. oktober 2021