startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Lemvig

Lemvig, Zone 21, Telefon Lemvig 507
VED ALARM FORLANG ZONE-REDNINGSKORPSET

Romsvej 1, Lemvig
Stationsleder Henry Nielsen
Stationen kan tilkaldes dag og nat ved alle former for øjeblikkelige assistancebehov: Ambulance- og sygekørsel, autohjælp og bjærgning, dyreredning, brandredning, storm- og vandskade m.m.


Stationen har stor erfaring med entreprenøropgaver og påtager sig enhver form for specialopgaver herunder opsætning af spær, flytning og/eller transport af maskiner, tekniske anlæg, tanke, kedler, sommerhuse, skibe og hvad nævnes kan. Referencer og tilbud uden forbindende kan gives ved henvendelse til stationslederen.

I 1961 udførte stationen 926 assistancer. Stationen drives af Zone-Redningskorpset A/S.

Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.

Kald altid nærmeste ambulance

Giv tydelig og klar besked, benyt den nødvendige tid til afgivelse af meldingen, og afvent stationens gentagelse af denne
Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
Sådan genopliver De en bevidstløs
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022