startsend emailPrint
Sådan genopliver De en bevidstløs
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Forsikring


Færdsels-, fritids- og flyveulykkesforsikring

Det kan ske en dag, hvis De kommer ud for en ulykkelig hændelse, der gør Dem til invalid, at De tænker: "Kunne jeg blot disponere over et større beløb, end det, der normalt udbetales gennem forsikringerne?". Det kan De sikre Dem mod et lille tillæg i abonnementskontingentet: hvem hjælper?

...det gør ZONEN.

Ønsker De at vide mere, bedes De venligst kontakte den pågældende landsdels hovedkontor. Adresser og telefonnumre fremgår nedenfor.
Som tillæg til Deres medlemsskab hos Zonen kan De tegne en forsikring, der kommer til udbetaling ved død eller invaliditet som følge af færdselsuheld, fritidsulykke eller flyveulykke.

Zonen er det eneste redningskorps, der giver medlemmerne denne mulighed for, mod en beskeden ekstra præmie, at sikre sig økonomisk efter en ulykke.

DEN FØRSTE HJÆLP, De nu har brug for, yder ZONEN Dem aldeles gratis, når De har et abonnement. Lad vor repræsentant komme, når det passer Dem, og i alle enkeltheder klarlægge de fordele, et abonnement hos Zonen vil betyde for Dem selv og for De mennesker, De har et ansvar overfor.

Kontakt den relevante landsdels hovedkontor:


KØBENHAVN HELLERUP
Telefoner: Alarm Central 13 306
Kontor: Helrup 9601
Post-adresse: Hellerupvej 49-51

AARHUS
Telefon: * 288 77
Post-adresse: Strandvejen 12

NYKØBING F.
Telefoner: Alarm * 85 18 07
Kontor: 85 17 44
Post-adresse: Vestensborg Allé

ODENSE
Telefon * 12 42 22
Post-adresse: Dronningensgade 69De nøjagtige abonnementsbetingelser fremgår her:
Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Brandslukningsmateriel
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022