startsend emailPrint
Sådan genopliver De en bevidstløs
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Langtransport med ambulance


Langtransport med ambulance

Det kan ske en dag, at De bliver syg i en fremmed by og indlagt på det lokale sygehus, fjernt fra Deres hjem, men sygdommen kræver specialbehandling på et andet sygehus, hvor moderne og specielle hjælpemidler er til rådighed: hvem hjælper?

...det gør ZONEN.

Er De medlem, er hjælpen gratis. Ønsker De at vide mere, bedes De venligst kontakte den pågældende landsdels hovedkontor. Adresser og telefonnumre fremgår nedenfor.

Som tillæg til Deres medlemsskab hos Zonen kan De sikre Dem transport, hvis De bliver syg langt fra Deres hjem og gerne vil til et lokalt hospital, eller såfremt De har behov for indlæggelse på et hospital eller kurophold, der ligger langt fra Deres hjem.
DEN FØRSTE HJÆLP, De nu har brug for, yder ZONEN Dem aldeles gratis, når De har et abonnement. Lad vor repræsentant komme, når det passer Dem, og i alle enkeltheder klarlægge de fordele, et abonnement hos Zonen vil betyde for Dem selv og for De mennesker, De har et ansvar overfor.

Kontakt den relevante landsdels hovedkontor:


KØBENHAVN HELLERUP
Telefoner: Alarm Central 13 306
Kontor: Helrup 9601
Post-adresse: Hellerupvej 49-51

AARHUS
Telefon: * 288 77
Post-adresse: Strandvejen 12

NYKØBING F.
Telefoner: Alarm * 85 18 07
Kontor: 85 17 44
Post-adresse: Vestensborg Allé

ODENSE
Telefon * 12 42 22
Post-adresse: Dronningensgade 69
Langtransport med ambulance kan tegnes som tillæg til
  1. Abonnement for husstande kr. 5,00 årligt
  2. Abonnement for landbrugsejendomme kr. 5,00 årligt
De nøjagtige abonnementsbetingelser fremgår her:


Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Brandslukningsmateriel
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022