startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Viborg

Viborg, Zone 38, Telefon Viborg 1470
VED ALARM FORLANG ZONE-REDNINGSKORPSET

Jernbanegade 11, Viborg
Stationsleder Martin OlesenStationen kan tilkaldes dag og nat ved alle former for øjeblikkelige assistancebehov: Ambulance- og sygekørsel, autohjælp og bjærgning, dyreredning, brandredning, storm- og vandskade m.m.

Stationen har overenskomst med Viborg Sygehus om udførelse af ambulance- og sygekørsel. Narkoseoverlæge Søren K. Sørensen uddanner korpsets reddere i kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage efter de nyeste principper.

Stationen råder over blokvogn og påtager sig alle former for specialopgaver, herunder opsætning af spær, flytning og/eller transport af maskiner, tekniske anlæg, tanke, kedler, sommerhuse, skibe og hvad nævnes kan. Referencer og tilbud uden forbindende kan gives ved henvendelse til stationslederen.


Dyreambulancen i aktion

I 1961 udførte stationen 5.816 assistancer. Stationen drives af Zone-Redningskorpset A/S.

Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.


Kald altid nærmeste ambulance

Giv tydelig og klar besked, benyt den nødvendige tid til afgivelse af meldingen, og afvent stationens gentagelse af denne
Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
Sådan genopliver De en bevidstløs
Men billedet kan hurtigt skifte - BLIV MEDLEM AF ZONEN
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022