startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

Sygekørsel og brandslukning for staten, amter og kommunerAmbulance- og Sygekørsel
Zonen udfører ambulance- og sygekørsel for militæret og andre statslige institutioner, for amter og kommuner samt en række foreninger, sygekasser, og fortsættelsessygekasser.
I november 1961 har vi skrevet til en række danske kommuner med tilbud om udførelse af ambulance- og sygekørsel. Overalt udføres kørslen med moderne ambulancer og sygevogne bemandet med veluddannet personale.
Historie
Siden 1930 har Zone-Redningskorpset arbejdet med rednings- og ambulancekørsel overalt i landet, baseret på aftaler med abonnenter, kommuner, sygehuse, statsinstitutioner m.m., således at korpset nu årligt udfører omkring 3 millioner kilometer med ambulance- og sygevogne. Igennem de sidste 8 år har vi haft overenskomst med Forsvarsministeriet om udførelse af al syge- og ambulancekørsel for såvel Hæren som Luftvåbnet og Marinen, og i 1960/61 har ikke mindre end syv store kommuner rundt om København foruden en hel del ude i landet sluttet aftale med os.

Prisbillighed
Vore aftaler med kommunerne har gennem tiderne ligget noget forskelligt, men siden 1954 har vi søgt at gennemføre en ensartethed efter den standardoverenskomst, vi med amtets og sognerådsforeningens medvirken samme år sluttede med 32 kommuner i Holbæk Amt.
Mere udstyr i ambulancerne
Der har i de senere år indenfor ambulancetjenesten været en rivende udvikling, hvilket absolut har været til gavn for transporten og behandlingen af patienterne. Denne udvikling følger korpset naturligvis stadig op ved anskaffelse af det mest moderne materiel, og vore ambulancer er forsynet med de nyeste apparaturer, herunder livrednings- og genoplivningsudstyr, og vort mandskab bliver uddannet efter de mest moderne principper i samarbejde med narkoselæger landet over, hvor uddannelsen sker såvel teoretisk som praktisk.
Økonomisk drift
De senere års økonomiske udvikling har givet en stærk stigning i omkostningsniveauet. Denne stigning i kørselsomkostninger har korpset søgt at holde i ave ved hensigtsmæssige nyanskaffelser til vognparken, ved rationalisering og ved standardisering.
Imidlertid har vi altid søgt at gennemføre de bedste og billigste kørselsaftaler og abonnementer med hensyntagen til lovbestemmelser og prisforskydninger.
De senest forhandlede priser
I tilslutning til ovenstående skal vi oplyse, at priserne i den ajourførte standardoverenskomst på grundlag af Holbæk-ordningen med grundtakst 57 og 61,75 øre pr. kilometer efter oktoberpristallet i år gav en dagspris på henholdsvis 81 og 88 øre pr. kilometer minus 10% ved langtransport, og såfremt den ærede kommune skulle ønske det, optager vi gerne forhandlinger på dette grundlag.
Stationerne placeres efter kommunalt ønske
Korpset udbygger stadig sine stationer i Danmark og er parat til at imødekomme eventuelle yderligere krav i den retning.
En afregning efter kilometertakst er den mest almindelige, men nogle steder foretrækker man en fast takst pr. tur, og endelig har vi i enkelte tilfælde en pris pr.indbygger, og vi vil altid gerne søge at efterkomme de enkelte kommuners særlige ønsker.
Brandslukning
Korpset kan varetage kommunens brandslukningsforpligtelser. Slukningstjenesten udføres i fast abonnement uanset antallet af brande og under kontrol af den kommunale brandinspektør. Redningskorpset udfører brandslukning fra stationerne på Lolland-Falster samt i Helsinge, Horsens, Brædstrup og Nørre Snede.
Vi kan også tilbyde samarbejde om udkald, lokaler, udrykning m.v. Sådant samarbejde mellem korpset og det kommunale brandvæsen er indgået i Nakskov, Maribo, Hadsten, Farsø, Sæby og Rønne.
Redningsarbejde
Udover aftale om udførelse af ambulancekørsel, sygekørsel og brandslukning, tilbyder korpset at udføre en lang række opgaver for kommunerne i fast abonnement i form af redningsarbejde ved storm- eller vandskade i kommunens ejendomme, udrykning til væltede træer der spærrer vejene, dykkertjeneste, sygekørsel for kommunens ansatte, beboere på plejehjem m.v.
Ønsker De yderligere oplysninger, beder vi Dem venligst rette henvendelse til et af vore distriktskontorer nedenfor.København:
Hellerupvej 49-51 - Telefon Helrup *9601
Randers:
Vestergade 59 - Telefon 32

Nykøbing F.
Vestensborg Allé - Telefon *851744
Esbjerg:
Nyhavnsgade 15 - Telefon 1430

Odense:
Dronningensgade 69 - Telefon *144222
Herning:
Lykkesvej 18 - Telefon *1870

Ålborg:
Forchhammersvej 3 - telefon *33500
Sønderborg:
Kastanie Allé 13-15 - Telefon 2 20 13

Aarhus:
Strandvejen 12 - Telefon *28877
Rønne:
Aakirkebyvej 27 - Telefon 1717
Denne side er senest opdateret 1. november 1961. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.


Zone-stationernes telefonnumre og adresser
Sådan genopliver De en bevidstløs
SOS International - ZONENS Udlandstjeneste
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor
©www.zone-redningskorpset.dk, 12. august 2022