startsend emailPrint
Zonens Brandslukningsmateriel
Disse dråber redder liv - Meld Dem som blod donor

København

København, Zone 62, Telefon Cenral 9430
VED ALARM FORLANG ZONE-REDNINGSKORPSET

Platanvej 19, København V
Driftsleder Hugo OlsenHovedstationen for København kan tilkaldes dag og nat ved alle former for øjeblikkelige assistancebehov: Ambulance- og sygekørsel, autohjælp og bjærgning, dyreredning, brandredning, storm- og vandskade m.m.

Frederiksberg Brandvæsen kalder stationen til alle brande på Frederiksberg. Stationen har aftale med Frederiksberg Hospital om udførelse af liggende sygetransport.

Stationen har egen frømandsafdeling og råder desuden over et stort katastrofemateriel.


Tankrensning på Prøvestenen. Stationsleder Kjeld Lyngby Sørensen i Glostrup er tillige leder af Zonens Entreprenørafdeling i København. Afdelingen påtager sig enhver form for specialopgaver, herunder opsætning af spær, flytning og/eller transport af maskiner, tekniske anlæg, tanke, kedler, sommerhuse, skibe og hvad nævnes kan. Referencer og tilbud uden forbindende kan gives ved henvendelse til stationslederen på Central 9430.

I 1961 udførte stationen 21.892 assistancer. Stationen drives af Zone-Redningskorpset A/S.

Denne side er senest opdateret 1. juni 1962. Har De spørgsmål, kontakt venligst Zonens webmaster på info@zone-redningskorpset.dk.

Kald altid nærmeste ambulance

Giv tydelig og klar besked, benyt den nødvendige tid til afgivelse af meldingen, og afvent stationens gentagelse af denneZone-stationernes telefonnumre og adresser
Zonens Entreprenør Afdeling - klarer enhver opgave
Sådan genopliver De en bevidstløs
©www.zone-redningskorpset.dk, 26. oktober 2021